Sivustosta

facebooktwitter

Sivusto on syntynyt historian harrastuksesta. Toisaalta se on syntynyt kiinnostuksesta tiedon havainnollistamiseen. Kolmantena ja lopulta tärkeimpänä syynä on ollut halu selvittää ja tietää, mitä menneisyydessä on oikeasti tapahtunut. Täytyy ajatella, että menneisyyden ymmärtämisestä on apua nykyisyyden ja tulevaisuuden hahmottamisessa. Ja lopulta sivusto on syntynyt puolivahingossa ja erilaisten kokeilujen kautta. Yhtäkkiä saatavilla olevia tietoja voikin esittää uudella tavalla uuden tietotekniikan avulla. Toivottavasti tästä on syntynyt jotakin sellaista, josta on hyötyä muillekin historiasta kiinnostuneille. Katsotaan, mitä tästä tulee.

Esillä olevat tapahtumat ovat äärimmäinen tragedia, onhan jokainen sivustolla esiintyvä henkilösymboli merkki yhden henkilön ennenaikaisesta ja lähes aina väkivaltaisesta kuolemasta. Merkkejä on paljon. Tämä on tietysti hyvä muistaa ja suhtautua näihin tietoihin kunnioituksella.

Toivon sivuston lukijoille oivalluksen hetkiä.

—————————————————————-

Yllä oleva on kirjoitettu silloin, kun sivusto sai alkunsa joskus vuoden 2014 alussa. Se on edelleen sivuston perusajatus. Sivustoa on sen jälkeen tehty pikkuhiljaa, ja välillä on ollut pitkiäkin aikoja, jolloin sivustolle ei ole juuri tehty uusia asioita.

Sivustolle on alkannut muotoutua sodalle selvästi kriittinen näkökulma. Se on ollut lähtökohtakin, mutta sitä mukaa kun erilaisia lähteitä sodan tapahtumista on tullut lisää, näkemys on vain syventynyt.

Suomen ensimmäiset noin 30 vuotta olivat sotaista aikaa. Suomessa koettiin sisällissota, heimosodat, talvisota, jatkosota ja lopuksi vielä Lapin sota. Nämä sodat veivät yhteensä reilusti yli sadan tuhannen suomalaisen hengen. Sisällissodassa menehtyi noin 36 000 suomalaista, heimosodissa noin 660 suomalaista, talvisodassa noin 26 000 suomalaista ja lopulta jatkosota ja Lapin sota veivät yhteensä noin 65 000 suomalaisen hengen. Yhteensä yli 127 000 suomalaista menetti henkensä 1900 -luvun sodissa.

Sivusto ehdottomasti kunnioittaa tavallisia ihmisiä ja tavallisia rivimiehiä. He joutuivat sotiin tahtomattaan ja tekivät minkä voivat. Sivusto ei lähtökohtaisesti kunnioita niitä tapahtumia tai johtajia, jotka olivat johtamassa Suomea sotiin. Sotien tapahtumia on syytä edelleen pitää esillä ja niihin on suhtauduttava epäillen ja kriittisesti.

Meillä on väärä kuva sodasta. Kirjaimellisesti meillä on vääriä kuvia sodista. Mielikuvamme sota-ajoilta perustuvat pitkälti armeijan tekemiin progandakuviin ja -elokuviin. Ne ovat propagandaa, koska ne on nimenomaisesti sellaiseksi tehty. Sodasta haluttiin näyttää ehdottoman myönteinen kuva. Näitä kuvia ja elokuvia näytetään edelleenkin ikäänkuin dokumentteina sodista. Sitä ne eivät ole.

Tämä sivusto suhtautuu kriittisesti ajatukseen, että sodat olivat väistämättömiä ja niitä ei voinut välttää. Ajatus tapahtumien väistämättömyydestä on jo sinänsä absurdi. Tapahtumat voivat näyttää väistämättömiltä jälkeenpäin. Mutta se on harhaa. Todellisuudessa kaikessa tulevassa on lukematon määrä erilaisia tapahtumien mahdollisuuksia, ja hyvin suurelta osin sattuma lopulta ratkaisee, mikä tapahtumien ketju toteutuu.

Suomen johtajia voi myös kritisoida ajatuksesta, että Suomi voi menestyä sodissa. Heimosodat on käsittämätön episodi Suomen historiassa, se näyttäytyy lähinnä sotarikollisten sekoiluna. Talvisotaa ei osattu välttää, jatkosotaan lähdettiin innokkaasti. Suomen tulevaisuudella pelattiin lottoa, köyhää ja rutiköyhää. Suomen pelasti talvi- ja jatkosodassa lopulta vain uskomattoman hyvä tuuri.

Sisällissodasta alkaa pian olla tasan sata vuotta. Suomalaiset karkasivat toistensa kimppuun. Itsenäisyys lähti alkuun hyvin tuskallisesti. Tässäkään sodassa ei ollut mitään välttämätöntä. Ääriainekset molemmilla puolilla saivat liikaa valtaa, sytykkeet tulivat yhteiskunnan epätasa-arvosta. Jotkut taistelivat oikeuksiensa puolesta, jotkut taistelivat etuoikeuksiensa puolesta, jotkut taistelivat muuten vain. Omasta kuumeestaan sotaan sairastuneet elivät, molemmin puolin. Jos valtalaki kesällä 1917 olisi menestynyt, jos seuraava eduskuntavaalitulos olisi ollut toinen, jos ensimmäinen maailmansota olisi päättynyt aikaisemmin, jos, jos. Jos vastuulliset molemmilla puolilla olisivat toimineet viisaammin, olivatpa olosuhteet mitkä hyvänsä, sota olisi hyvin voitu välttää. Sellaista se tuntuu olevan, väkivalta ja sota luuraavat aina nurkan takana, jos emme ole valppaina.

Niinpä tämä sivusto suhtautuu kriittisesti sotiin ja sodan tekijöihin. Tämä sivusto on sodan kriitikko.

Suomi sata -vuoden loppupuolella.

Jouko Ryynänen
Sivuston tekijä
Espoo, Suomi

Sivuston tekijä on historian harrastaja. Ja tuottaa sivustoa sillä ajatuksella, että historia on liian tärkeätä ja mielenkiintoista jätettäväksi vain historioitsijoille.