Käyttöohjeita

facebooktwittergoogle_plus

Hakusivuilla on haku sekä tavanomaista Google Maps että monipuolisempaa Google Earth -esitystapaa varten. Google Maps -haut eivät tarvitse lisäosia selaimeen.

Google Earth -esityksiä varten selaimeen tarvitaan Google Earth lisäosa (ns. plugin). Jos selaimessa ei sitä vielä ole, sivulle tulee ensimmäisellä kerralla karttaa avatessa ehdotus ladata lisäosa. Jos lisäosan latauksen hyväksyy, selain yleensä automaattisesti lataa sen Googlen sivuilta. Lataus ja sen asennus kestävät hetken. Kaikki päätelaitteet eivät välttämättä tue Google Earth -karttapalvelua.

Google Earth -karttaa voidaan ohjata sen tavanomaisin menetelmin. Kartta sisältää aikasäätimen. Aikasäädin antaa mahdollisuuden katsella tiettyä aikaväliä ja muuttaa sitä itse. Aikasäätimessä on aikavälin alkumerkki ja loppumerkki ja niitä voi itse vapaasti vetää eri suuntiin. Halutun aikavälin voi sitten antaa kulkea tai sitä voi itse vetää tarttumalla alkumerkkiin. Muutokset ovat välittömästi nähtävissä kartalla.  Kartalla näytetään tapahtumat, jotka ovat aikavälin sisällä. Esimerkiksi tapahtuma, jonka päivämäärä on 5.3.19140, tulee esille, kun säätimen alkumerkki tulee sen kohdalle, ja se on esillä kunnes loppumerkki menee sen ohi.

aikasaadin

Aikasäätimen omaa käynnistys/pysäytys -nappia voi olla hankala käyttää. Sen tuottama liike on useimmiten aivan liian nopea. Sen takia esityksiin on luotu omat Käynnistä-, Keskeytä- ja Lopeta -napit.

aikasaadin

Vasemmanpuolimmainen Käynnistä -nappi käynnistää animaation. Animaatiossa näytetään silloin yhden päivän tapahtumat kerrallaan ja se etenee niin, että yksi todellinen sekunti on noin 3-4 päivää. Keskimmäinen Keskeytä -nappi pysäyttää animaation. Oikeanpuolimmainen Lopeta -nappi pysäyttää animaation ja vie aika-asetukset aikajakson alkuun.

Esityksiin on lisätty vielä yksi nappi. Se vie karttaesityksen koordinaatit ja animaation aika-asetukset alkutilaan. Karttaesityksen koordinaatit ovat alkutilassa niin, että Suomi näkyy kokonaan ylhäältä n. 50 asteeen kulmassa ja katselukulmasta suoraan ylös on pohjoinen.

aikasaadin

Karttaesityksen oikeassa laidassa näkuvät normaalit Google Earth -kartan hallintapainikkeet. Niiden kautta karttanäkymää voi muokata eri tavoin. Parhaiten hallintapainikkeiden toiminta selviää kokeilemalla.

Havaittuja virheitä

Kun esitys on päässyt loppuun, aikasäätimen loppuaika jää juoksemaan edelleen. Tämä ei tunnu muuten haittavaan, esityksen voi lopettaa tai aloittaa alusta. Se kuitenkin hämmentää, ikäänkuin esitys ei olisikaan loppunut asetettuna aikana. .. Tmä virhe on korjattu 7.6.2014. Aikasäädin pysähtyy parin sekunnin kuluessa tietojen loputtua.