Sodassa kuolleiden ikäjakauma

facebooktwitter

Sota vei nuoria ihmisiä. Talvisodassa kuolleista puolet näyttää olleen alle 28 vuotiaita. Kuvassa on esitetty talvisodassa kuolleiden ikäjakauma. Tässä tilastossa, kuten myös alkuperäisessä aineistossa, ovat mukana myös varsinaisen rintaman ulkopuolella tapahtuneet sotaan liittyvät kuolemantapaukset, esimerkiksi pommitusten uhrit. Tilastoon otettu mukaan aikavälin 1.10.1939 – 31.12.1940 tapahtumat.

Tarkalleen ottaen tämä tilasto ei kerro täsmällistä ikätietoa kuolinhetkellä. Tämä tilasto on tehty niin, että tapahtuman kuolinpäivä edustaa sitä päivää, joka lähiten kuvaa sotatoimia. Niinpä lähtökohtaisesti on ensin otettu haavoittumisaika, ja jos sitä ei ole, on otettu katoamisaika, ja jos sitä ei ole, on otettu kuolinaika. On siis voinut käydä useinkin niin, että haavoittunut on kuollut myöhemmin ja siis vanhempana. Toisaalta voidaan myös ajatella niin, että tilasto antaa kuvan siitä, minkä ikäisiä ihmiset ovat olleet, kun sota on heitä kuolettavasti satuttanut.

Tämä tilasto ei ole virallinen tilasto.
 

ikatalvi

Kuva 1. Talvisodan seurauksena 1.10.1939 – 31.12.1940 kuolleet. Vaaka-akseli kertoo iän, pystyakseli kertoo henkilöiden lukumäärän. Yhteensä n. 26 600 henkilöä.