Talvisodan tappiotilasto, tappiot päivittäin

By | 1.3.2014
facebooktwitter

Paljon on keskusteltu siitä, missä tilassa Suomen armeija oli talvisodan aikana ja erityisesti sen lopussa. Tappiotilasto antaa osaltaan näkökulmaa tilanteeseen.

lkmpun

Kuva 1. Talvisodan aikana 30.11.1939 – 13.3.1940 sotatapahtumien seurauksena kuolleet, kuolleita/päivä. Yhteensä n. 26 150 henkilöä.

Kuvassa on esitetty talvisodassa kuolleet päivittäin. Kuvassa erottuu kaksi piikkiä, toinen on 23.12.1939 (687 kuollutta) ja toinen on 6.3.1940 (848 kuollutta). Sodan loppupäivät ovat kaikki olleet ilmeisen verisiä. Sodan kolmanneksi viimeisenä päivänä 11.3 kuolleita on 715 henkeä ja rauhaa edeltävänä päivänä 12.3 kuolleita on 706 henkeä. Rauha astui voimaan 13.3. klo 11. Vielä viimeisenä päivänä kuolleita on 443 henkeä. Seuraavana päivänä 14.3 tappioluvut tipahtavat, kuolleita on enää 19 henkeä. He ovat ilmeisestikin sodan aikaisempina päivinä haavoittuneita. Katso myös aikarajaukseltaan laajempi tilasto sivulta Sodassa kuolleiden lukumäärä päivittäin.

Tämä tilasto on tehty niin, että tapahtuman päivä edustaa sitä päivää, joka lähiten kuvaa sotatoimia. Niinpä lähtökohtaisesti on ensin otettu haavoittumisaika, ja jos sitä ei ole, on otettu katoamisaika, ja jos sitä ei ole, on otettu kuolinaika. Niinpä voidaan ajatella, että tämä edustaa kohtuullisen hyvin myös rintamatapahtumia. On tietysti huomattava, että tässä tilastossa, kuten myös alkuperäisessä aineistossa, ovat mukana myös varsinaisen rintaman ulkopuolella tapahtuneet sotaan liittyvät kuolemantapaukset, esimerkiksi pommitusten uhrit.

Tilastossa olevat ovat joka tapauksessa sellaisia, jotka ovat sodan seurauksena kuolleet. Tämä tilasto ei ole virallinen tilasto.