Sisällissodassa kuolleiden ikäjakauma

By | 18.3.2014
facebooktwitter

Sisällissota vei sekin nuoria ihmisiä. Sodassa kuolleista puolet näyttää olleen alle 27 vuotiaita. Kuvissa on esitetty sisällissodan seurauksena kuolleiden ikäjakauma.

ikasiskaikki

Kuva 1. Sisällissodan seurauksena 1.1.1918 – 31.12.1918 kuolleet. Vaaka-akseli kertoo iän, pystyakseli kertoo henkilöiden lukumäärän. Yhteensä n. 35000 henkilöä.

Tilastoon otettu mukaan aikavälin 1.1.1918 – 31.12.1918 tapahtumat. Osapuolta tai kansallisuutta ei ole eroteltu, mukana ovat kaikki aikaväliltä löytyneet. Tässä on kaksi graafia samasta aineistosta. Jälkimmäisessä asteikkoa on muutettu niin, että pienemmät luvut tulevat paremmin esille. Pienempiä lukuja on ikäjakauman alku- ja loppupäässä.

Alkuperäisessä aineistossa henkilölle on merkitty hänen ikänsä, jos se on ollut tiedossa. Mukana on huomattava määrä ihmisiä, joiden ikää ei ilmeisestikään ole tiedetty. Ikä löytyy n. 35000 henkilöltä, ikää ei ole merkitty n. 2100 henkilölle. Voitaneen kuitenkin olettaa, että ikäjakauma on edustava, vaikka siitä puuttuukin pari tuhatta henkilöä.

Tämä tilasto ei ole virallinen tilasto.
 
Tilastokuviossa on erikoinen lovi ikäryhmän n. 50 vuotta kohdalla. Niinköhän siinä näkyvät suuret nälkävuodet 1866-1868.
 
ikasiskaikki

Kuva 2. Graafissa on sama aineisto kuin edellisessä kuvassa. Pystyakselin asteikkoa on muutettu.