Tilastojen taustaa

facebooktwitter

Alkuperäisessä aineistossa on runsaasti henkilöitä, joilla ei ole tarkkaa kuolinaikaa. Sellaisia henkilöitä, joihen kohdalle on merkitty kuukausi mutta ei päivää, on n. 1800. Sellaisia henkilöitä, joilla on merkittynä vain vuosi 1918, on n. 4100. Henkilöitä on niin paljon, että tuntuu perustellulta ottaa heidät mukaan jollakin tavoin. Tässä on tehty niin, että on ensin katsottu kuukausittainen jakauma (kuva 2) niiden henkilöiden osalta, joiden kohdalla on tiedetty kuukausi, mutta ei päivää. Tämän kuukausijakauman mukaan on sitten jaettu eri kuukausille ne henkilöt, joiden kohdalla on vain vuosi 1918. Tätä jakoa esittää kuva 3. Kuukauden sisällä tuntemattomat on molemmissa tapauksissa jaettu satunnaisesti tasan eri kuukauden päiville. Näin henkilöt on sitten lopulta lisätty esitykseen (kuva 4). Kuva 1 esittäää esityksen aineistoa, jossa ovat kaikki esityksen sellaiset henkilöt (riippumatta osapuolesta), joilla on alkuperäisessä aineistossa tarkka kuolinpäivä.

Kaikissa esityksissä ja tilastoissa on sitten käytetty sellaista aineistoa, johon puutteelliset kuolinpäivät on ym. tavan mukaan lisätty.

Edellä esitetty ei perustu tieteelliseen tarkasteluun aineistosta, se on vain tapa jakaa esitykseen henkilöt, joilla on tuntematon kuolinpäivä. Toisaalta jakoa voitaneen perustella myös sillä, että se jollakin todennäköisyydellä voi edustaa tosiasiallisia tapahtumia. Tarkempi analyysi henkilön muista tiedoista, kuten kuolinpaikasta, voisi tuoda lisää selkoa todennäköiseen kuolinpäivään. Siihen ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta ryhtyä.
 
 

lkmpun

Kuva 1. Esityksen aineiston kaikki henkilöt, joilla alkuperäisessä aineistossa on tarkka kuolinpäivä (kuolleita/päivä).
 
 

lkmpun

Kuva 2. Henkilöt, joiden kohdalla tiedetään kuolinkuukausi, mutta ei päivää (kuolleita/kuukausi).
 
 

lkmpun

Kuva 3. Henkilöt, joiden kohdalla tiedetään vain kuolinvuosi 1918, jaettuna eri kuukausille (kuolleita/kuukausi).
 
 

lkmpun

Kuva 4. Esityksen aineisto, kaikki henkilöt (kuolleita/päivä). Tähän on lisätty myös ne henkilöt, joiden kuolinpäivä oli puutteellinen.