Lähteitä

facebooktwitter

Tärkein lähteistä on luonnollisesti Kansallisarkiston tietokanta. Tietokannasta löytyy vuosina 1914-22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto (Sotasurmaprojekti) sekä Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneet (Arkistolaitos). Tietokanta löytyy sivuilta

http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main

http://kronos.narc.fi/menehtyneet/

Tämän sivuston esityksissä ei ole muutettu alkuperäisiä tietoja. Näihin esityksiin on lisätty paikkatietoja (leveys- ja pituuspiiri -koordinaattina) henkilöiden haavoittumis/katoamis/kuolinpaikoista sekä kotipaikoista. Paikkatietojen selvittämiseen on etupäässä käytetty Google Maps -karttapalvelua, Retkikartta -karttapalvelua (Metsähallitus) sekä Karjalan kartat -karttapalvelua (Maanmittauslaitos). Osa paikkatiedoista on saatu automaattisen hakupalvelun (Google) kautta, mutta useinkin paikkojen sijoittaminen kartalle on vaatinut paikkakohtaista selvitystyötä ja työssä on käytetty apuna mainittuja lähteitä kuten myös muita internetistä löytyviä yksittäisiä tietoja. Lähteinä on myös käytetty erilaista kirjallisuutta. Kirjallisuudesta mainittakoon erityisesti Talvisodan Taisteluja (Raunio, Kilin; Karttakeskus) sekä Talvisodan historia 4 (Sotatieteeen laitos).

Sivuston tekemiseen eivät yllämainitut tahot ole millään lailla osallistuneet.