Pojat

By | 18.2.2015
facebooktwitter

Kaaviossa on esitetty jatkosodassa kaatuneet iän mukaan laskettuna. Huomio kiinnittyy siihen, että suurimmat kuolleisuusluvut ovat nuorimmilla sotaan osallistuneilla ikäluokilla. Nämä ikäluokat olivat talvisodan aikana 16-20 vuotiaita. Tie jatkosotaan kävi usein suoraan sotaväen (asevelvollisuuden) suorittamisen jälkeen. Jatkosotahan oli pitkä, jatkosodan alussa 16-vuotias ehti vielä rintamalle kesällä 44. Ja jatkosodan alussa 20 -vuotias oli sodan lopussa n. 23 -vuotias (jos säilyi hengissä).

Tilastossa kaatuneet ovat kuolinpäivänsä iän mukaan laskettuna.

Suuri osa kaatuneista oli sen ajan mukaan alaikäisiä, täysi-ikäisyys alkoi tuolloin 21-vuotiaana.

pojat

Tämä tilasto ei ole virallinen tilasto.

Kuva on tehty Tableau Public -ohjelmalla.